0 سبد خرید
0لیست مقایسه
درخشش الکتریک
دسته بندی مقالات
درایو
اینورتریا مبدل برق دستگاه الکترونیکی است که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل می کند. 
در حال حاضر مقاله ای برای این موضوع موجود نمی باشد.