معیارهای جستجو

لوکس متر با پراب مجزا

لوکس متر یا روشنایی سنج دستگاه برای اندازه گیری شدت روشنایی می باشد . لوکس متر با پراب مجزا بدین معناست که پراب به خود دستگاه متصل نیست و پراب موجود در دستگاه ها با سیم به دستگاه متصل می شوند.

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×