معیارهای جستجو

نویز سنج

نویز سنج تجهیزی برای تعیین مواجه فرد با صدا در محیز کار می باشد. دزیمتری دقیق ترین روش برای اندازه گیری میزان مواجهه می باشد. دقت دزیمتری در این است که در این روش کلیه ی زمان های مواجهه ی فرد با تراز های مختلف در طول شیفت محاسبه و با استفاده از تراز معادل Leq در دریافتی در یک شیفت کاری اندازه گیری می شود.

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×