معیارهای جستجو

آمپر متر / کلمپ آمپر متر AC

به طور کلی کلمپ آمپرمتر تجهیزی برای اندازه گیری کمیت های الکتریکی می باشد که کاربر با استفاده از کلمپ دستگاه میتواند به سهولت جریان متناوب عبوری از یک سیم را بدون بریدن آن و بدون استفاده از پراب اندازه گیری نماید. کلمپ آمپر AC قابلیت اندازه گیری آمپر AC را با استفاده از کلمپ را دارد و کاربر برای اندازه گیری باقی کمیت های الکتریکی قابل اندازه گیری در دستگاه می بایست از پراب موجود در هر دستگاه استفاده کند

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×